Restauratie van oude parket

Wij maken uw oud parket weer als nieuw. Eerst bekijken we bij u ter plaatse de toestand. De aard van de beschadiging, de juiste soort en kwaliteit van hout, de dikte... zijn allemaal van belang. Onze vertegenwoordiger maakt u dan een vrijblijvende prijs.

Daarna gaan we aan het werk. Losliggende delen worden opnieuw vastgezet. Kapotte of versleten stukken worden vervangen. Ten slotte wordt de parketvloer opnieuw opgeschuurd, terwijl nagels en spleetjes worden opgestopt.

Desgewenst kunnen wij de vloer met moderne, duurzame procédés afwerken.

parket schuren restauratie oude parket